Жилищен комплекс, изграден от 141 жилищни и 10 санитарни контейнери, разположени в няколко тела. Състои се от 3 двуетажни тела с по 20 контейнера на етаж и 30 контейнера, разположени на един етаж по периферията. Комплекса разполага и с едно общо битово помещение, съставено от 4 свързани контейнера. Капацитетът на настаняване е 400 души.

проекти проекти проекти проекти
проекти
проекти проекти проекти проекти