Общоаварийно пожертвувание:

Това е аварийно действие, когато и само когато някое извънредно пожертвуване или разход са умишлено и разумно направени или възникнали за осигуряване на общата безопасност с цел опазване на собствеността от риск, свързан с общо морско начинание.

Изхвърляне на товари при авария:

Умишленото хвърляне зад борда на част от товара или някаква част от кораба, за да се спаси кораба или неговия товар.