Карго Застраховка
Застраховката "Карго" покрива загуба и/или повреда на товара, докато е в транзит между пунктовете на произход и крайното местоназначение. Стоките могат да бъдат транспортирани по море, въздух или земя.

Разликите между Институтски карго клаузи (A) и Институтски карго клаузи (C):

• Институтска карго клауза (C) (Institute Cargo Clauses (C)) покрива много ограничени рискове, в резултат на което се нарича застрахователна полица с минимално покритие на застраховка "Карго".
• Институтска карго клауза (A) (Institute Cargo Clauses (А)) покрива широк обхват от рискове в резултат на което се нарича застрахователна полица за "всички рискове" на застраховка "Карго".
• Застрахователната премия, която трябва да бъде изплатена на застрахователната компания, за да бъде издадена застрахователната полица, се различава съществено за тези два вида покрития.
• Институтска карго клауза (C) (Institute Cargo Clauses (C)) е типът застрахователна полица на застраховка "Карго", която се изисква съгласно правилата Incoterms 2010
ПЪЛНО ПОКРИТИЕ - Институтска карго клауза (A):

Институтската карго клауза (A) покрива максималните рискове, в резултат на което е известна и като застрахователна полица "всички рискове".

Институтската карго клауза (А) покрива всички рискове от загуба или повреда на стоката, освен следните условия:
Рисковете поради следните причини, няма да бъдат покрити от Институтска карго клауза (A).
Застраховките "Карго" за всички рискове няма да покриват загуби или щети, възникнали поради следните причини: Клауза общи изключения
МИНИМАЛНО ПОКРИТИЕ - Институтските карго клаузи (С):

Институтска карго клауза (С) покрива много ограничени рискове, повечето от които трябва да се случат по време на превоза под формата на инциденти.

Загуба или повреда на застрахования предмет, които могат да бъде разумно приписвани на:
• пожар или експлозия; 
• засядане, потъване или преобръщане на кораб или плавателен съд; 
• преобръщане или дерайлиране на сухопътно превозно средство; 
• сблъскване или контакт на кораб, плавателен съд или превозно средство с всякакъв външен предмет, освен с вода;
• разтоварване на товара в пристанище на бедствие;
Загуба или повреда на застрахования предмет, причинени от:
общоаварийно пожертвувание 
изхвърляне на товари при авария